Despre noi

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.


Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. administrează fondul forestier proprietate publică a comunei Telciu în suprafața de 17573.5 hectare, de asemenea prestează servicii de pază pentru persoane fizice și juridice.

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. implementează procedura de identificare și monitorizare a Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare (PVRC)

conform ghid elaborat de WWF (2013)


Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.
a fost înființat în anul 2002 ca și serviciu în cadrul Primăriei Telciu.

În anul 2009 a fost reorganizat ca și Regie Autonomă de Interes local funcționând în baza autorizației de funcționare nr. 51/2009.

În anul 2013
Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. a început demersurile în vederea certificări managementului forestier a fondului forestier proprietate publică a comunei Telciu, in anul 2014 fiind certificat.

Fondul forestier proprietate publica este împărțit in patru unități de producție fiind administrat prin patru districte și un număr de 16 cantoane.

De asemenea, Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. gestionează un număr de 3 fonduri cinegetice

  • Fondul cinegetic nr. 7 Fiezel
  • Fondul cinegetic nr. 9 Telciu
  • Fondul cinegetic nr. 12 Rebra

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. organizează, la cerere, vânători colective și individuale (mistreț, urs, cerb și căprior) pentru vânători străini și români.

Din punct de vedere geografic, suprafața administrată de Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. este situată in nordul județului Bistrița Năsăud în regiunea geomorfologica a Carpaților Orientali, diviziunea Carpaților Maramureșului și Bucovinei, masivul Munților Rodnei și Țibleșului, în bazinul hidrografic superior al râului Sălăuța.


CIF: RO25327840, Nr. ord. reg. com. / an: J06/153/2009
Adresa: Strada Principală Nr. 188B
427355 Telciu, jud. Bistrița-Năsăud, România
Telefon/Fax: +40 263 369 515
Mobil: +40 767 808 701
Pază: +40 767 808 708