Informații publice

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.

Anunțuri

(actualizat la 28.03.2023)

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. cu sediul în localitatea Telciu, str. Principală nr.188B, anunță pentru data de 24.02.2023 ora 09:00, concurs pentru ocuparea post:
- PAZNIC DE VÂNĂTOARE - 1 post pe perioadă nedeterminată;
Concursul va consta din următoarele probe:
- proba scrisă în data de 24.04.2023 începând cu ora 09:00
- proba orală în data de 24.04.2023 începând cu ora 13:00
- durata probei scrise este de 2 (două) ore
Dosarul de înscriere la concurs se va depune până la data de 20.04.2023 ora 14:00, la sediul Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A și va cuprinde următoarele:
( detalii în documentul atașat )

Detalii anunț

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. cu sediul în localitatea Telciu, str. Principală nr.188 B, anunță pentru data de 27.03.2023 ora 9:00, concurs/examen pentru ocuparea post:

- PĂDURARI - 2 posturi pe perioadă nedeterminată

Concursul va consta din următoarele probe:
- proba scrisă în data de 27.03.2023 începând cu ora 9
- proba orală în data de 27.03.2023 începând cu ora 13
- durata probei scrise este de 2 (două) ore
Dosarul de înscriere la concurs se va depune până la data de 23.03.2023 ora 14, la sediul Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A.
( detalii în documentul atașat )

Detalii anunț

În urma desfășurării concursului pentru ocuparea postului de inginer silvic din data de 27.02.2023, a fost întocmit procesul verbal nr. 1168/27.02.2023 în care au fost consemnate următoarele rezultate:

Nr. crt. Candidat/Dosar Nota proba scrisă Nota proba orală Nota finală
1054/22.02.2023 7.4 8.0 7.7


Contestațiile pot fi depuse până la data de 28.02.2023 ora 10:00
Afișat la sediu O.S.C. Telciu R.A. la data de 27.02.2023 ora 14:30

Detalii anunț

În urma verificării a dosarelor despuse pentru participarea la concurs de inginer silvic din data de 27.02.2023, a fost încheiat în data de 23.02.2023 ora 15:00 procesul verbal nr. 1089/23.02.2023 cu următoarele rezultate:
- dosare admise: - dosarul 1054/22.02.2023
- dosare respinse - nu este cazul
- dosare depuse după ora 14:00 - nu au fost depuse.
Afișat la sediul Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. azi 23.02.2023 ora 15:10

Detalii anunț

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. cu sediul în localitatea Telciu, str. Principală nr.188 B, anunță pentru data de 27.02.2023 ora 9:00, concurs/examen pentru ocuparea post:

- INGINER SILVIC - 1 post pe perioadă nedeterminată;

Condiții de participare la concurs: minim gradul profesional de inginer silvic gradația I.
Concursul/examenul va consta din următoarele probe:
- proba scrisă în data de 27.02.2023 începând cu ora 9:00
- proba orală în data de 27.02.2023 începând cu ora 13
- durata probei scrise este de 2 (două) ore
Dosarul de înscriere se va depune până la data de 23.02.2023 ora 14, la sediul Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. și va cuprinde următoarele (...)
(detalii în documentul atașat)

Detalii anunț

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. cu sediul în localitatea Telciu, Str. Principală Nr. 188 B, anunță pentru data de 07.02.2023 ora 9:00, CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi:
MUNCITOR FORESTIER CALIFICAT - 2 posturi pe perioadă nedeterminată;
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde:
- Cerere de înscriere la concurs
- Copie a actului de identitate
- Curriculum vitae
- Act de studii
- Act calificare operator mecanic forestier
- Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate
- Aviz psihologic
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 02.02.2023 ora 14:00 la sediul Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.
(detalii în documentul atașat)

Detalii anunț

Se suspendă organizarea concursului pentru postul de PĂDURAR anunțat pentru data de 5.12.2022 ora 9:00 de către Ocolul Silvic Comunal Telciu RA, cu numărul de înregistrare la ocol 7751/7.11.2022

Detalii anunț

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. cu sediul în localitatea Telciu, str. Principală nr. 188B, anunță pentru data de 05.12.2022 ora 09:00, concurs pentru ocuparea post PĂDURAR - 1 POST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Detalii anunț

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. cu sediul în localitatea Telciu, str. Principală nr. 188 B, anunță pentru data de 31.10.2022 ora 9:00, concurs pentru ocuparea post:
- PĂDURAR - 1 post pe perioadă nedeterminată

Concursul va consta din următoarele probe:
- proba scrisă în data de 31.10.2022 începând cu ora 9:00
- proba orală în data de 31.10.2022 începând cu ora 13:00
- durata probei scrise este de 2 (două) ore.

Dosarul de înscriere la concurs se va depune până la data de 27.10.2022 ora 14:00, la sediul Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. și va cuprinde următoarele: (...) (detalii în documentul atașat)

Șef Ocol,
ing. Pupeză Luca

Descarcă anunț concurs, bibliografie

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. cu sediul în localitatea Telciu, str. Principală nr. 188 B, anunță pentru data de 27.09.2022 ora 9, concurs pentru ocuparea post:
- PĂDURAR - 1 post pe perioadă nedeterminată

Concursul va consta din următoarele probe:
- proba scrisă în data de 27.09.2022 începând cu ora 9:00
- proba orală în data de 27.09.2022 începând cu ora 13:00
- durata probei scrise este de 2 (două) ore.

Dosarul de înscriere se va depune până la data de 26.09.2022 ora 10:00, la sediul Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. și va cuprinde următoarele: (...) (detalii în documentul atașat)

Șef Ocol,
ing. Pupeză Luca

Descarcă anunț concurs

Inginer Pupeză Luca, în calitate de șef ocol, al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., în baza art. 10 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A.
Având în vedere adresa nr. 42/06.07.2022 a S.C. Mesteacanul Tel S.R.L., cu sediul în Telciu, reprezentată legal prin administrator Mititel Gheorghe, cu privire la procesul verbal de preselecție la licitație nr. 4492 din data de 05.07.2022, prin care se constată respingerea participării acestuia la licitația din 08.07.2022, datorită faptului că suma cu care a fost înregistrat ca fiind dator a fost stinsă cu op. nr.29 din data de 04.07.2022.
Conform prevederilor art. 23, alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009 emit următoarea
DECIZIE (...)

Descarcă decizie

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. cu sediul în localitatea Telciu, str. Principală nr. 188 B, anunță pentru data de 23.05.2022 ora 9, REPROGRAMARE concurs pentru ocuparea post:
- ȘEF DISTRICT SILVIC - 1 post pe perioadă nedeterminată

Concursul va consta din următoarele probe:
- proba scrisă în data de 23.05.2022 începând cu ora 9
- proba orală în data de 23.05.2022 începând cu ora 13
- durata probei scrise este de 2 (două) ore.

Dosarul de înscriere se va depune până la data de 19.05.2022 ora 14:00, la sediul Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. și va cuprinde următoarele: (...) (detalii în documentul atașat)

Șef Ocol,
ing. Pupeză Luca

Descarcă anunț concurs

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A., cu sediul în comuna Telciu, str. Principală, nr. 188B, jud. Bistrița-Năsăud, anunță concurs, ce se va desfășura în data de 14.03.2022, ora 09:00, la sediul Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., pentru ocuparea a două posturi de pădurar.
Dosarele pentru participarea la concurs se vor depune la sediul Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. până la data de 10.03.2022, ora 14:00.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., str. Principală, nr.188B, loc. Telciu, tel/fax 0263-369-515, jud. Bistrița-Năsăud.

Șef Ocol,
ing. Pupeză Luca

Descarcă anunț

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud anunță publicul interesat asupra deciziei finale pentru planul: ”Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Telciu, județul Bistrița-Năsăud, UP III Sterpu”, pe raza județului Bistrița-Năsăud, titular: COMUNA TELCIU, prin OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU R.A..
Având în vedere că, în termenul de la publicarea deciziei inițiale referitoare la avizarea planului ”Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Telciu, județul Bistrița-Năsăud, UP III Sterpu” pe raza județului Bistrița-Năsăud, nu s-au înregistrat observații sau comentarii din partea publicului, Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud a luat decizia finală că nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Descarcă anunț

Evaluarea aptitudinală a candidaților a avut loc în data de 09.12.2021 - 13.12.2021.
Rezultatele evaluării sunt:

Rezultate evaluare

Proces verbal de evaluare a Declarației de Intenție a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A..
În data de 28.12.2021, ora 10:00 s-a realizat evaluarea declarației de intenție, după cum urmează:

Proces verbal

Comuna Telciu, prin Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. în calitate de titular al planului ”Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Telciu, județul Bistrița-Năsăud, UP III Sterpu”, pe raza județului Bistrița-Năsăud, aduce la cunoștința publicului interesat că decizia inițială a etapei de încadrare din procedura de reglementare, derulată conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 privind procedura evaluarii de mediu pentru planuri și programe, este cea de adoptare fără aviz de mediu.
Decizia motivată a etapei de încadrare poate fi consultată la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9:00 - 15:00 și vineri între orele 9:00 - 13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro

Anunț public

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. având sediul în localitatea Telciu, sat. Telciu, nr.188B, jud. Bistrița-Năsăud, titular al planului/programului "Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Telciu, U.P. III Sterpu", în raza județului Bistrița-Năsăud, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția mediului Bistrița-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 - 16:00, iar vineri între orele 8:00 - 14:00.
Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Bistrița-Năsăud, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Anunț public

Consiliul local Telciu - Hotărâre privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., pentru anul 2020

Hotărâre nr. 51 din 30.09.2021

Consiliul local al comunei Telciu, prin aparatul administrativ al Primăriei localității Telciu, prin consultant independent Pașca Ramona Claudia Cabinet Individual de Psihologie, anunță selecția pentru:
MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
( patru poziții - o poziție de administrator executiv și trei poziții de administratori neexecutivi)
al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A.

Anunț selecție
Componența integrală a planului de selecție
Componența inițială a planului de selecție

Declarații

Declarație pe propria răspundere (1)
Declarație pe propria răspundere (2)
Declarație pe propria răspundere (3)
Declarație pe propria răspundere (4)
Declarație pe propria răspundere (5)
Declarație pe propria răspundere (6)
Declarație pe propria răspundere (7)
Declarație pe propria răspundere (8)
Declarație pe propria răspundere (9)

GDPR

Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. având sediul în localitatea Telciu, sat Telciu, nr. 188B, jud. Bistrița-Năsăud, titular al planului ”Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Telciu, U.P. III Sterpu”, în raza județului Bistrița-Năsăud, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția mediului Bistrița-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:00, iar vineri între orele 8:00-14:00. Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Bistrița-Năsăud, în termne de 18 zile de la data publicării anunțului.

Anunț public

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. cu sediul în localitatea Telciu, Str. Principală nr.188 B, anunță pentru data de 12.07.2021 ora 9, concurs pentru ocuparea post:

Anunț / Bibliografie

16.03.2021 Conform prevederilor Art.24, alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.6/2009 emit următoarea, DECIZIE

Decizia nr. 13 / 16.03.2021

15.03.2021 Conform prevederilor Art.24, alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.6/2009 emit următoarea, DECIZIE

Decizia nr. 10 / 15.03.2021

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. cu sediul în localitatea Telciu, str. Principală nr.188 B, anunță pentru data de 09.11.2020, concurs pentru ocuparea post PAZNIC VÂNĂTOARE - 1 post perioadă nedeterminată

Descarcă fișier
Bibliografie

Hotărâri Consiliul de administrație

(actualizat la 22.06.2022)

Situații financiare

(actualizat la 31.05.2022)

31.05.2022 -Raport privind execuția bugetară aferent anului 2021 (11 pag. PDF)
(Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare)


01.04.2022 - Raport al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în 2021 (63 pag. PDF)
(Bilanț, balanța de verificare, note explicative, declarații, raport gestiune, raport anual, raport auditor independent)


01.04.2022 - Raport privind bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 (21 pag. PDF)
(Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare)

. . . în curs de actualizare

CIF: RO25327840, Nr. ord. reg. com. / an: J06/153/2009
Adresa: Strada Principală Nr. 188B
427355 Telciu, jud. Bistrița-Năsăud, România
Telefon/Fax: +40 263 369 515
Mobil: +40 767 808 701
Pază: +40 767 808 708