Transparență și certificare

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.

Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.




Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. a reluat implementarea sistemului de certificare a managementului forestier, considerat un instrument asociativ care garantează respectarea unor proceduri de gestionare responsabilă a pădurilor.



Consultarea publică a factorilor interesați
O parte importantă a sistemului de certificare a managementului forestier este reprezentat de consultarea tuturor grupurilor interesate privind impactul social și de mediu al modului de gestionare a pădurilor administrate de Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.
Anual, au loc consultări publice cu organizații din domeniul agențiilor guvernamentale (cu rol în protecția mediului, respectarea regimului silvic, a sistemului de gospodărire a apelor), administrații ale ariilor protejate, organisme neguvernamentale, instituții de învățământ, asociații de vânătoare, reprezentanți ai unităților administrativ teritoriale, agenți economici din turism, exploatări forestiere etc.

Lista curentă a factorilor interesați care sunt notificați constant în procesul de consultare poate fi accesată aici



Dacă doriți să fiți integrați pe această listă și să beneficiați de notificări în vederea procesului de identificare a impactului social și de mediu, vă rugăm să ne sesizați intenția la adresa de e-mail osctelciu@yahoo.com


Identificarea Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare
Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. implementează și procedura de identificare și monitorizare a Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare (PVRC).
Identificarea și gestionarea acestor păduri se face pe baza
„Ghidului practic pentru identificarea și managementul pădurilor cu valoare ridicată de conservare”, elaborat de WWF (2013) – disponibil aici
În mod specific suntem interesați de orice informații privind identificarea Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare, conform criteriilor și evaluării prezentate în Raportul privind Evaluarea Padurilor cu Valoare Ridicata de Conservare.



Procedură privind înregistrarea și soluționarea reclamațiilor
Ocolul Silvic Telciu R.A. vine în întâmpinarea tuturor sezizărilor privitoare la modul de gestionare a pădurilor administrate, inclusiv cele realizate de personalul propriu, prin implementarea unei proceduri specifice de înregistrare și soluționare a reclamațiilor.
În situația în care doriți să ne sesizați modul de desfășurare a unor activități, pe care le considerați nelegale, vă rugăm, să ne furnizați informațiile prin următorul formular.


Documente:
Memoriu de prezentare fond forestier Telciu
Raport de activitate final


CIF: RO25327840, Nr. ord. reg. com. / an: J06/153/2009
Adresa: Strada Principală Nr. 188B
427355 Telciu, jud. Bistrița-Năsăud, România
Telefon/Fax: +40 263 369 515
Mobil: +40 767 808 701
Pază: +40 767 808 708